Trang chủ / Tuyển tập Đoá hoa đồng thoại

Tuyển tập Đóa hóa đồng thoại

Đóa hoa đồng thoại Vol.6

Năm phát hành: 2023

Số trang: 48 trang

Số bản in: 1500 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.5

Năm phát hành: 2022

Số trang: 84 trang

Số bản in: 3000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.4

Năm phát hành: 2021

Số trang: 80 trang

Số bản in: 3000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.3

Năm phát hành: 2020

Số trang: 76 trang

Số bản in: 3000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.2

Năm phát hành: 2019

Số trang: 64 trang

Số bản in: 5000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.1

Năm phát hành: 2018

Số trang: 76 trang

Số bản in: 5000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả

Đóa hoa đồng thoại Vol.0 (lần thứ 48 tại Nhật Bản)

Năm phát hành: 2018

Số trang: 72 trang

Số bản in: 10000 bản

Tác giả: Nhiều tác giả