Category Archives: tin tức

Xưởng sáng tác “BÚT KỂ TA NGHE” Đà Lạt

Buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả GreenStar tại Đà Lạt vào ngày 18/4/2021 “BÚT KỂ TA NGHE” là buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả khách mời được tổ chức bởi More Production Việt Nam và sự đồng hành của Nhà xuất […]