Category Archives: Chưa phân loại

Xưởng sáng tác “Bút kể ta nghe” – Tp. Hồ Chí Minh

Buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả Ploy Ngọc Bích tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 17/4/2021 “BÚT KỂ TA NGHE” là buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả khách mời được tổ chức bởi More Production Việt Nam và sự đồng […]

Giao lưu trực tuyến với tác giả Ehon Nhật Bản: “Khi một cuốn Ehon ra đời”

Chương trình giao lưu với các tác giả Tranh truyện Nhật Bản là sự kiện bên lề của Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG&MOGU “Đóa hoa đồng thoại” nhằm truyền cảm hứng cho thí sinh và những người tâm huyết với hoạt động sáng tác cho trẻ em.

Xưởng sáng tác “BÚT KỂ TA NGHE” Đà Lạt

Buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả GreenStar tại Đà Lạt vào ngày 18/4/2021 “BÚT KỂ TA NGHE” là buổi thực hành sáng tác viết truyện thiếu nhi cùng với diễn giả khách mời được tổ chức bởi More Production Việt Nam và sự đồng hành của Nhà xuất […]