Đám mây màu nâu

Hạng mục Tiểu học – Giải Ba

Ngày xưa, có người sinh nhật và để ở đó cái bánh sô – cô – la. Khi người đó đi vắng thì bánh bảo với mây: “ Bạn mây ơi, cho tớ lên chơi với!”. Mây đồng ý và đưa bánh lên. Khi lên thì mặt trời nóng quá nên bánh bị chảy và sô – cô – la lan ra đám mây. Mây biến thành màu nâu do bánh chảy.

Rồi khi đến lúc sinh nhật, người ta thấy có đám mây nâu và không thấy bánh đâu.

Tác giả: Trần Hoàng Lan, 8 tuổi, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *