Đăng ký tham giagiải thưởng đoá hoa đồng thoại

  Họ và tên:

  Ngày/Tháng/Năm sinh:

  Giới tính:

  Hạng mục dự thi:

  Trường:

  Lớp:

  Địa chỉ liên hệ:

  Tỉnh:

  Điện thoại:

  Số bài gửi dự thi:

  *Đính kèm bài dự thi:

  File 1:

  File 2:

  File 3:

  *Cam kết của thí sinh:

  Với tư cách là thí sinh tham dự Giải thưởng sáng tác truyện đoá hoa đồng thoại Eneos & Mogu "Đoá hoa đồng thoại" tôi xin cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định và điều khoản do BTC đưa ra.

   Họ và tên người gửi:

   Đơn vị:

   Hạng mục dự thi:

   Địa chỉ liên hệ:

   Tỉnh:

   Điện thoại:

   Số người tham gia:

   Số bài gửi dự thi:

   Danh sách thí sinh tham gia:

   Điền danh sách theo form

   *Đính kèm Danh sách:

   File 1:

   *Đính kèm bài dự thi:

   File 1:

   File 2:

   File 3:

   *Cam kết:

   Với tư cách là đại diện thí sinh tham dự Giải thưởng sáng tác truyện đoá hoa đồng thoại Eneos & Mogu "Đoá hoa đồng thoại" tôi xin cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định và điều khoản do BTC đưa ra.