Sứ mệnh

Đóa hoa đồng thoại mong muốn truyền cảm hứng, hỗ trợ tác giả Việt Nam viết truyện thiếu nhi, góp phần vào việc phát triển nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Mục tiêu

Đóa hoa đồng thoại đặt mục tiêu trở thành biểu tượng mang ý nghĩa đặc biệt đối với văn học thiếu nhi Việt Nam, mang đến cho độc giả Việt thêm nhiều tác phẩm do chính tác giả Việt sáng tác.